Бажаю я, щоб ви повірили в могутню силу слова і пера!

Бібліотекарю на допомогу


Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, затверджене наказом Міністерством освіти і науки від 14.05.1999р. №139
Закон України «Про освіту» від 23.05.1991р. №1060-XII
Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти» від 17.04.2002р.
№347/2002
Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. №651 – XIV
Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.02.1995р. № 32/95-ВР (зі змінами і доповненнями)
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 р. № 181 «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання,придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів».( зі змінами і доповненнями).
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 781«Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів.»
Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007р. № 22, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23.05.2007р. за № 530/13797;
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.08.2012р. № 1/9-552 «Про використання навчальної літератури»
Міждержавний стандарт гост 7.20-2000 «Бібліотечна статистика»;
Інструкція про порядок доставки, комплектування та обліку навчальної літератури, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 15.06.1995р. № 119-217;
Лист Державного казначейства України «Про віднесення до бібліотечних фондів» від 22.09.2005р. №07-04/1827-7745;
Інструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 17.07.2000р. №64 ( у редакції наказу від 21.02.2005р. №30);
Лист Державного казначейства України «Про нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ» від 20.12.2005р. № 07-04/2362-11163;
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001р. №142/181 (зі змінами та доповненнями);
Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів, затверджена спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.1997р. № 125/70;
Інструкція про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів, затверджена наказом Міністерства культури і мистецтва України від 23.05.2005р. №152;
Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.1998р. №90 ( у редакції та зі змінами, внесеними наказом від 05.10.2005р. №184);
Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996р. №116 (зі змінами та доповненнями).
Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації державної і комунальної форм власності, затвердженої наказом МОНУ від 02.12.2013 р. № 1686
Роз'яснення до Інструкції про порядок комплектуванн та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації державної і комунальної форм власності, затвердженої наказом МОНУ від 02.12.2013 р. № 1686
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання використання у 2015 році коштів, передбачених на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників" від 26 серпня 2015 року № 629
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.04.2012р. № 1/9-259 «Про Єдину систему централізованого електронного обліку підручників»
Проект положення про бібліотеку ЗНЗ Переглянути
КОНКУРС ПІДРУЧНИКІВ 2014-2015: Нормативно-правова база
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. N 629 «Деякі питання використання у 2015 році коштів, передбачених на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників»


Нормативно-правова база щодо проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек у 2015 році:
Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затверджені наказом МОНУ від 16.06.2015р. №641


Перелік документів бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу
(Документ є лише моделлю для розроблення аналогічних інструкцій на місцях)
(Документ є лише моделлю для розроблення аналогічних інструкцій на місцях)
(Документ є лише моделлю для розроблення аналогічних інструкцій на місцях)
(Документ є лише моделлю для розроблення аналогічних інструкцій на місцях)
(Документ є лише моделлю для розроблення аналогічних інструкцій на місцях)
Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації державної і комунальної форм власності, затверджену накозом МОНУ від 2.12.2013 р. № 1686:
(Документ є лише моделлю для розроблення аналогічних інструкцій на місцях)
(Документ є лише моделлю для розроблення аналогічних інструкцій на місцях)
(Документ є лише моделлю для розроблення аналогічних інструкцій на місцях)


Правила користування бібліотекою

1. Бібліотека - це культурно-освітня, виховна, науково-інформаційна уставнова, яка здійснює бібліотечно-бібліографічне обслуговування учнів 1-11 класів, педагогів, батьків.
2. Бібліотека: 
- надає у тимчасове користування твори друку та інші матеріали;
- оперативно інформує читачів про нові надходження;
- проводить масові заходи з метою популяризації зразків вітчизнянної та світової літератури.
3. При заповненні читацького формуляра читач повинен ознайомитись з "правилами користування" і підвердити їх виконання.
4. Читач може отримати додому 5 книг на строк 10 днів. Цей строк може бути продовженний у випадку відсутності запиту з боку інших читачів. Останній примірник виданнь видається тільки в читальному залі бібліотеки.
5. Для швидшого і ефективнішого обслуговування читачів існує такий порядок:
- слід вказати своє прізвище, ім"я і клас;
- слід назвати автора і повну назву книги або підручника;
- повну тему реферату чи роботи, яку задано. 
6. Читач повинен:
- береживо ставитись до творів друку, оберігати їх від псування;
- загублену або зіпсовану книгу замінити такою ж новою або визнаною бібліотекою, рівноцінною за змістом і вартістю;
- за поверненого пошкодженого підручника стягується штраф у розмірі, встановленному адміністрацією. 
7. За порушення правил читач може бути позбавленний права користуватися бібліотекою.

Немає коментарів:

Дописати коментар